Podnět na úpravu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

18. 4. 2024

Podnět podaný k projednání komise územního rozvoje MČ Prahy 6. Podnět se týká uzavírání plánovacích smluv se stavebníkem při změnách v území.

Podrobosti a text podnětu