Aktuality

Podnět na úpravu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

18. 4. 2024

Podnět podaný k projednání komise územního rozvoje MČ Prahy 6. Podnět se týká uzavírání plánovacích smluv se stavebníkem při změnách v území.

Podrobosti a text podnětu

Otevřený dopis pro Městskou část ve věci nájmu zámku Veleslavín

17. 4. 2024

Otevřeným dopisem oslovujeme starostu a radu Městské části Praha 6 a žádáme o provedení rozpočtových opatření a zahájení kroků, které umožní pronájem areálu zámku Veleslavín, které umožní oddálení očekávané dražby.

Související: článek v dubnovém čísle časopisu Šestka Je veleslavínský zámek ztracen?

Podali jsme připomínky k procesu EIA 518-519

10. 10. 2023

Podali jsme připomínky k procesu posouzení vlivu na životní prostředí části Silničního okruhu kolem Prahy Ruzyně – Suchdol – Březiněves. Na prostudování a zpracování objemné dokumentace čítající 6000 stránek poskytuje ministerstvo doslova šibeniční lhůtu 30 dnů.

Podané připomínky s přílohami