Aktuality

Podali jsme připomínky k procesu EIA 518-519

10. 10. 2023

Podali jsme připomínky k procesu posouzení vlivu na životní prostředí části Silničního okruhu kolem Prahy Ruzyně – Suchdol – Březiněves. Na prostudování a zpracování objemné dokumentace čítající 6000 stránek poskytuje ministerstvo doslova šibeniční lhůtu 30 dnů.

Podané připomínky s přílohami

Podáme námitky proti změna ÚP Z3754/00 - nepřiměřená zástavba u nádraží Dejvice

15. 1. 2023

Spolek Společně pro Šestku podá jako zástupce veřejnosti námitky proti změně územního plánu Z3754/00.

Ve středu 11. ledna 2023 proběhlo v IPR tristní veřejné projednávání této změny. Navrhovaná změna naprosto nerespektuje svými parametry okolní zástavbu, využití území je přemrštěné s velkým úbytkem zeleně.

(info@prahasest.cz)

Pozvánka na setkání k návrhu Metropolitního plánu

11. 5. 2022

Metropolitní plán, nejdůležitější zákon města, je v konečné fázi přípravy. Byl nyní vydán k veřejnému projednání v rámci kterého je možné podat připomínky a námitky.

Zveme vás na setkání k návrhu Metropolitního plánu (MPP) – v pondělí v pondělí 16. 5. v 18:00 ve “Skleňáku“

Podrobnosti a program setkání