Pozvánka na setkání k návrhu Metropolitního plánu

11. 5. 2022

Metropolitní plán, nejdůležitější zákon města, je v konečné fázi přípravy. Byl nyní vydán k veřejnému projednání v rámci kterého je možné podat připomínky a námitky.

Zveme vás na setkání k návrhu Metropolitního plánu (MPP) – v pondělí v pondělí 16. 5. v 18:00 ve “Skleňáku“

Podrobnosti a program setkání